zamknij
Zadzwoń: 697-423-888

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w takich dziedzinach jak:

  • prawo konsumenckie – kredyty frankowe, niedozwolone klauzule umowne, umowy zawierane na odległość, reklamacje, kredyty konsumencki
  • prawo cywilne – sporządzanie i sprawdzanie umów cywilnoprawnych, naruszenie dóbr osobistych,  spadki, zasiedzenie nieruchomości, współwłasność, odpowiedzialność odszkodowawcza,
  • prawo rodzinne – rozwody i separacje, podział majątku wspólnego, obowiązek alimentacyjny, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
  • prawo pracy – odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, przywrócenie do pracy, umowy o zakazie konkurencji,  odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy i pracownika, odprawy pieniężne, mobbing,
  • prawo gospodarcze – pełna obsługa prawna przedsiębiorców,

Ponadto Kancelaria oferuje reprezentowanie klientów przed sądamiurzędami i organami egzekucyjnymi.