zamknij
Zadzwoń: 697-423-888

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby proces przetwarzania Państwa danych osobowych następował w zgodzie z przepisami regulującymi ochronę prywatności.

Celem niniejszej polityki prywatności jest określenie, na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Poczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Poczyński”, ul. Skłodowskiej-Curie 41A lokal 219, 87-100 Toruń, NIP: 9562161687,  właściciel domeny www.kancelaria-poczynski.pl  (dalej: „Kancelaria”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Z Administratorem można się skontaktować:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Skłodowskiej-Curie 41A lokal 219, 87-100 Toruń
 • drogą korespondencji e-mali: kontakt@kancelaria-poczynski.pl
 • telefonicznie – pod numerem: 697-423-888

Kiedy zbieramy Państwa dane osobowe:

Podanie danych osobowych nie jest konieczne do korzystania ze strony internetowej Kancelarii.

Niemniej mogą się pojawić sytuacje, w których wyniknie potrzeba uzyskania od Państwa tych danych. Będzie to najczęściej związane ze świadczeniem na Państwa rzecz usługi prawnej.

Ponadto strona internetowa Kancelarii zawiera również wtyczki do portali społecznościowych takich jak np. Facebook, które to portale mają własne zasady ochrony prywatności.

Dane osobowe, jakie możemy zbierać od Państwa, zawierają:

 • imię i nazwisko;
 • zawód lub zajęcie;
 • adres pocztowy;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej

Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować szerszy zakres danych. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

1. Komunikacji z Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane za pośrednictwem wiadomości e-mail, Messenger, itp;

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Dbamy jednak o to, by Państwa dane były przetwarzane nie dłużej niż do końca roku, w którym nastąpiło czytelne zakończenie korespondencji z Państwem, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Podjęcia kroków niezbędnych do przygotowania oferty na Państwa prośbę lub zawarcia i realizacji umowy;

Państwa dane będą przetwarzane w związku z niezbędnością tych danych do zawarcia i realizacji umowy z Państwem przez czas podjęcia kroków poprzedzających zawarcie umowy, a także przez czas jej realizacji. W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy, dane te będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz skontaktowaliście się Państwo z Kancelarią w sprawie jej zawarcia.

3. Wywiązania się przez Kancelarię z obowiązków prawnych i podatkowych (dotyczy sytuacji gdy zostali Państwo naszym Klientem i podali dane do faktury); dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat;

4. Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o uzasadniony interes Administratora – przez okres przedawnienia roszczeń.

5.  W przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Państwa dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (np.Facebook, Instagram), komunikacji z Państwem.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy użytkownik zdecyduje się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przeze Kancelarię, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z Kancelarią w sposób wskazany powyżej.

Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Korzystamy z usług dostawców działających na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to m. in dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania strony internetowej, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy również z usług dostawców, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników strony internetowej.

Co do zasady nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów).

Co do zasady też Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. Niemniej niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych zawierających odpowiednie zapisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że osobom,  których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Niezależnie od powyższych uprawnień informujemy, że jeśli dojdziecie Państwo do wniosku, że Wasze dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

1.Podczas korzystania ze strony www. kancelaria-poczynski.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z tej strony www. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony www., w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.

2.Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

3.Użytkownicy strony Kancelarii pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.

4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze strony Kancelarii przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika na stronie Kancelarii.

5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu uwierzytelnienia użytkownika; przyspieszenia obsługi użytkownika przez stronę Kancelarii; zabezpieczenia strony Kancelarii przed atakami szkodliwego oprogramowania; ułatwienia wypełniania formularzy na stronie Kancelarii

6.System strony Kancelarii odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane na tej stronie. Strona Kancelarii nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.

7.Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony Kancelarii. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

8.Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).